ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 

เมื่อปี พ..2498 นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน ได้ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางค่า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางและได้ ร่วมก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัด ลำปาง เพื่อ ผลิตชามตราไก่ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบันนี้ โรงงานธนบดีสกุล ก่อตั้งโดย นายอี้(ซิมหยู)แซ่ฉิน เมื่อ พ..2508 เพื่อผลิ

 

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ได้รวบรวมเรื่องราวและตำนาน "ชามไก่แห่งธนบดี" หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่ง ความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็นเมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทยภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดี ต้นกำเนิดชามไก่ต้นกำเนิดเซรามิคของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณรวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด

 

บริษัทธนบดีอาร์ตเซรามิค จำกัด เริ่มต้นเมื่อ พ..2533 ก่อตั้งโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน เป็นผู้เริ่มต้นผลิตรุปลอกเซรามิคสีบนเคลือบแห่งแรกของภาคเหนือ และปัจจุบันมีชื่อเสียงในด้านผู้ผลิตเซรามิคของตกแต่งบ้านคุณภาพสูงที่มีดีไซน์สวยงาม ส่งออกไปยัง 68 ประเทศทั่วโลก นอกจากการผลิตสินค้าตกแต่งบ้านเพื่อส่งออกแล้ว สินค้าของเรา มีดีไซน์ และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผสมผสานกับทักษะ ของช่างฝีมือที่มากด้วยประสบการณ์ ที่รังสรรค์สินค้าประเภทของขวัญ และของที่ระลึก ภายใต้ตราสินค้า ช้างเผือก เพื่อให้ การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง, โรงเรียนผู้พิการทางสายตา และทุนการศึกษาสำหรับเด็กขาด โอกาสทางการศึกษา ด้วยปรัชญาการบริหาร " ซื่อสัตย์ พัฒนา ใฝ่หาสังคม "