ความภาคภูมิใจของ ธนบดีเซรามิค

PM Award 2006 : ประเภทผู้ส่งออกที่มีดีไซน์ดี

รางวัล PM Award 2006 : ประเภทผู้ส่งออกที่มีดีไซน์ดี

 

PM Award 2009 : ประเภทพผู้ส่งออกที่มีดีไซน์ดี   Good Design Award

 

2554 : รางวัลชะนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ลำปาง ประจำปี 2554

2011 : Winner Product of Lampang Contest 2011

 

2554 : รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสินค้าต้นแบบ ครีเอทีฟล้านนา ประจำปี 2554

2011 : The 2nd Runner up  Lanna Creative Economy Award 2011

 

 2554 : รางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยม จาก ดีมาร์ก

2011 : DE mark  Design Excellence Award 2011 : Monique vase

 

 2555 : รางวัล ดีไซน์ยอดเยี่ยม ปี 2555  สินค้าตกแต่ง นก

2012 : DE mark Design Excellence Award 2012 : Bird Collection

2557 : ประกวดการทำรูปลอกเซรามิคบนชุดกาแฟ รางวัลยอดเยี่ยม , รางวัลดีเด่น , และรางวัลชมเชย

2014 : Decal Design Contest Ceramic om Coffee set   Winner Award , Runner up Award , Consolation Prize 

 

2014 : De mark  Good design2014 (Thailand - Japan Design Award Partnership

 

2557 : ชนะเลิศ การประกวดเครื่องปั้นเซรามิกเกี่ยวกับช้าง ประจำปี 2557

2014: WINNER  Ceramic Product Contest About Elephant 2014

 

 

2557 : การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประเภทผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  , ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม รางวัลดีเด่น

2014 : The 17th National Ceramics Exhibition  

 

2559 : รางวัลระดับเหรียญเงินในการจัดระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559

2016 : Silver Medal in Cultural Product of Thailand 2016

 

2016 : The best ceramic entrepreneur and the newest Innovation The 18th National Ceramics Exhibition 

 

รางวัลดีเด่นประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม

The Seond Prize in Ceramic Industrial prototype