BAMBOO L - WO 7
Recommend
290.00 THB
330.00 THB
16-1281/WO 7 BAMBOO L - WO 7 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงกระบอกไม้ไผ่ สีเทาสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระ...
ิBAMBOO L - WO 23
Recommend
290.00 THB
330.00 THB
16-1281/WO 23 BAMBOO L - WO 23 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงกระบอกไม้ไผ่ สีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผ...
KOZA L - WO 16
Recommend
730.00 THB
840.00 THB
16-1191 KOZA L - WO 16 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงกระบอกสูงสีน้ำตาลเปลือกไม้ สไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสา...
KOZA M - WO 1
Recommend
380.00 THB
440.00 THB
16-1159 KOZA M - WO 1 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงกระบอก สีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระหว่างงานแฮ...
KOZA L - WO 1
Recommend
730.00 THB
840.00 THB
16-1158 KOZA L - WO 1 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงสูงสีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระหว่างงานแฮนด์เ...
FIJI L - WO 23
Recommend
770.00 THB
885.00 THB
16-1026 FIJI L - WO 23 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงสูงสีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระหว่างงานแฮนด์...
RIMINI L - WO 22
Recommend
840.00 THB
970.00 THB
16-961 RIMINI L - WO 22 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงสูง สีน้ำตาลเปลือกไม้ สไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระห...
MODO MINI - WO 22
Recommend
290.00 THB
330.00 THB
16-936 MODO MINI -WO 22 แจกันตกแต่งบ้านขนาดเล็ก รูปทรงสูงปากแคบ สีน้ำตาลเปลือกไม้สไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลา...
DROP L - WO 21
Recommend
850.00 THB
980.00 THB
16-878 DROP L - WO 21 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงสูง ปากแคบ สีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระหว่างง...
CONGO TINY S - WO 7
Recommend
160.00 THB
185.00 THB
16-247 CONGO TINY S - WO 7 แจกันตกแต่งบ้านขนาดเล็ก รูปทรงหัวหอม สีเทาสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานร...
AMORE L - WO 1
Recommend
890.00 THB
1,020.00 THB
16-421 AMORE L - WO 1 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงสูงสี่เหลี่ยมปากกว้าง สีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผ...
GINO L - WO 1
Recommend
730.00 THB
840.00 THB
16-727 GINO L - WO 1 แจกันตกแต่งบ้านรูปทรงสูงสีน้ำตาลสไตล์โมเดิร์น ด้วยเทคนิคการทำลวดลายที่ผสมผสานระหว่างงานแฮนด์เม...
View all product
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
  • 23 Aug 2017
  • 58
  • 0
  เมื่อปี พ.ศ.2498 นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน ได้ค้นพบแร่ดินขาว ครั้งแรกที่บ้านปางค่า อำเภอแจ้ห่ม จ...
Read More
View all article
ประวัติความเป็นมาของบริษัทธนบดี
  • 24 March 2017
  • 27
  • 0
ประวัติความเป็นมาของบริษัทธนบดี เซรามิกลำปาง (อ่าน 3723/ตอบ 2) เมื่อปี พ.ศ.2498 นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน ได้ค้นพบแ...
Read More
View all news
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
  • 23 Aug 2017
  • 58
  • 0
  เมื่อปี พ.ศ.2498 นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน ได้ค้นพบแร่ดินขาว ครั้งแรกที่บ้านปางค่า อำเภอแจ้ห่ม จ...
Read More
View all article